Olivka for Deluxx digital Magazine


Shot by Shuhei Shine
Styled by Magda Bryk