Milou Sluis for Grazia Magazine Italy
Shot by Roberto D'este
Styled by Tamara Gianoglio